Uczymy już od 34 630 dni
Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 58/St.Pod./2013

w sprawie: powołania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Polskie i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości”