Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 58/St.Pod./2014

w sprawie: powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Statystyczna analiza danych w administracji i biznesie”