Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 58/St.Pod./2015

w sprawie: uchylenia Zarządzenia nr 5/St.Pod./2014 Rektora UEP z dnia 11 lutego 2014 roku o powołaniu na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu drugiej edycji Studiów Podyplomowych „Ekonomia Menedżerska”