Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 59/St.Pod./2016

w sprawie: powołania na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Menedżer Jakości”