Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 6/St.Pod./2013

Zarządzenie nr 6/St.Pod./2013  w sprawie uchylenia zarządzenia rektora UEP nr 14/St.Pod./2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku o powołaniu na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu dziewiątej edycji Studiów Podyplomowych „Strategia Pozyskiwania i Zarządzanie Funduszami Unijnymi”