Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 60/St.Pod./2012

w sprawie powołania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”