Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 60/St.Pod./2013

w sprawie: powołania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Handel i Dystrybucja”