Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 60/St.Pod./2014

w sprawie: powołania na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Biznes międzynarodowy”