Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 60/St.Pod./2015

w sprawie: powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych "Ekonomia menedżerska"