Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 61/St.Pod./2013

w sprawie: powołania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Studium Menedżerskie dla Pracowników Sektora Bankowości Spółdzielczej”