Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 63/St.Pod./2015

w sprawie: powołania na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych "Strategia pozyskiwania i zarządzanie funduszami unijnymi"