Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 64/St.Pod./2012

powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Podatki i Skarbowość”