Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 64/St.Pod./2014

w sprawie: powołania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Polskie i międzynarodowe standardy rachunkowości”