Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 65/St.Pod./2015

w sprawie: powołania na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych o nazwie „Executive Master of Business Administration (Executive MBA)”