Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 66/St.Pod./2012

w sprawie uchylenia zarządzenia rektora UEP nr 31/St.Pod./20112 o powołaniu na Wydziale Zarządzania piątej edycji Studiów Podyplomowych „Rachunkowość” z miejscem prowadzenia zajęć w Koninie oraz uchylenia zarządzenia rektora UEP nr 36/St.Pod./20112 o powołaniu na Wydziale Zarządzania szesnastej edycji Studiów Podyplomowych „Rachunkowość” z miejscem prowadzenia zajęć w Lesznie