Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 66/St.Pod./2014

w sprawie: powołania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych "Zaawansowana rachunkowość finansowa"