Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 66/St.Pod./2015

w sprawie: powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Statystyczna analiza danych w administracji i biznesie”