Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 68/St.Pod./2016

w sprawie: zatwierdzenia prowadzenia na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Bankowość i doradztwo finansowe”