Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 69/St.Pod./2012

w sprawie zatwierdzenia prowadzenia na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Gospodarka, rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa”