Uczymy już od 34 434 dni
Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 69/St.Pod./2016

powołania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Zarządzanie sprzedażą”