Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 70/St.Pod./2012

sprawie powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych

Pliki do pobrania