Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 70/St.Pod./2016

w sprawie powołania na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Zarządzanie Procesami IT. Menedżer IT".