Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 71/St.Pod./2012

w sprawie zatwierdzenia prowadzenia na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Mechanizmy Funkcjonowania Strefy Euro”