Uczymy już od 34 436 dni
Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 71/St.Pod./2016

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 20/St.Pod./2016 Rektora UEP z dnia 18 kwietnia 2016 roku o powołaniu na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu drugiej edycji Studiów Podyplomowych „Zarządzanie energią”.