Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 72/St.Pod./2014


w sprawie powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Zarządzanie energią"