Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 74/St.Pod./2012

w sprawie uchylenia zarządzenia rektora UEP nr 28/St.Pod./2012 z dnia 13 lipca 2012 r. o powołaniu na Wydziale Ekonomii pierwszej edycji Studiów Podyplomowych Menedżerów Edukacji