Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 74/St.Pod./2016

w sprawie:zmiany Zarządzenia nr 15/St.Pod./2015 Rektora UEP z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie powołania na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych o nazwie „Program Master of Business Administration Poznań-Atlanta”