Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 75/St.Pod./2014

w sprawie: powołania na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych "Design i komercjalizacja produktu"