Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 75/St.Pod./2015

w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 44/St.Pod./2015 Rektora UEP z dnia 3 lipca 2015 roku w sprawie powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych "Coaching menedżerski. Nowoczesne narzędzie do rozwoju osobistego, zespołu i organizacji"