Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 76/St.Pod./2014

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 8/St.Pod./2014 Rektora UEP z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie powołania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Zarządzanie sprzedażą”