Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 76/St.Pod./2015

w sprawie: powołania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych "Zarządzanie w opiece zdrowotnej"