Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 77/St.Pod./2013

w sprawie powołania na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Przywództwo w Biznesie”