Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 78/St.Pod./2015

w sprawie: uchylenia Zarządzenia nr 30/St.Pod./2015 Rektora UEP z dnia 15 czerwca 2015 roku o powołaniu na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pierwszej edycji Studiów Podyplomowych "Biznes odpowiedzialny społecznie"