Uczymy już od 34 440 dni
Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 78/St.Pod./2016

w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 67/St.Pod./2016 Rektora UEP z dnia 8 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Zarządzanie kapitałem ludzkim w systemie SAP HR”