Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 8/St.Pod./2013

Zarządzenie nr 8/St.Pod./2013 w sprawie zatwierdzenia prowadzenia na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Zarządzanie Projektami IT” z miejscem prowadzenia zajęć w Bydgoszczy