Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 80/St.Pod./2013

w sprawie zmiany kierownika osiemnastej edycji Studiów Podyplomowych o nazwie Program Master of Business Administration Poznań-Atlanta (Program MBA Poznań-Atlanta)