Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 81/St.Pod./2013

w sprawie zmiany kierownika dziewiętnastej edycji Studiów Podyplomowych o nazwie Program Master of Business Administration Poznań-Atlanta (Program MBA Poznań-Atlanta)