Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 81/St.Pod./2015

w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 67/St.Pod./2015 Rektora UEP z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu piątej edycji Studiów Podyplomowych "Gospodarowanie zasobami" dla Kadry Oficerskiej Państwowej Straży Pożarnej