Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 82/St.Pod./2012

w sprawie zatwierdzenia prowadzenia na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Ekonomia Menedżerska”