Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 82/St.Pod./2014

w sprawie zmiany zastępcy kierownika dwudziestej szóstej edycji Studiów Podyplomowych „Rachunkowość” z miejscem prowadzenia zajęć w Poznaniu