Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 83/St.Pod./2012

w sprawie zatwierdzenia prowadzenia na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Francusko-Polskich Studiów Podyplomowych w Zakresie Zarządzania