Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 83/St.Pod./2013

w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 55/St.Pod./2013 Rektora UEP z dnia 15 czerwca 2013 roku o powołaniu na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pierwszej edycji Studiów Podyplomowych "Biznes Odpowiedzialny Społecznie"