Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 83/St.Pod./2015

w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 63/St.Pod./2015 Rektora UEP z dnia 10 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu trzynastej edycji Studiów Podyplomowych "Strategia pozyskiwania i zarządzanie funduszami unijnymi"