Uczymy już od 34 630 dni
Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 84/St.Pod./2012

w sprawie zatwierdzenia prowadzenia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi”.