Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 84/St.Pod./2013

w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 56/St.Pod./2013 Rektora UEP z dnia 17 czerwca 2013 roku o powołaniu na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pierwszej edycji Studiów Podyplomowych "Organizacja i Zarządzanie Podmiotami Ekonomii Społecznej"