Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 85/St.Pod./2012

sprawie zatwierdzenia prowadzenia na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Strategia i Planowanie Biznesu”