Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 86/St.Pod./2012

w sprawie zatwierdzenia prowadzenia na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych ”Ubezpieczenia Gospodarcze”