Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 86/St.Pod./2013

w sprawie powołania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych "Zarządzanie Sprzedażą"