Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 86/ST.Pod./2014

w sprawie powołania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych "Zarządzanie w opiece zdrowotnej"