Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 86/St.Pod./2015

w sprawie: powołania na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych "Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)"